Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

octo

Office of the Chief Technology Officer
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Giới thiệu về DC GIS (Viet)

Hệ thống Thông tin Địa lý Đặc khu Columbia (DC GIS) cung cấp cho các cơ quan trực thuộc và công chúng các dữ liệu không gian địa lý và các ứng dụng dành cho doanh nghiệp. GIS trao quyền cho các nhà làm chính sách và người sử dụng thông qua các dữ liệu và ứng dụng giúp họ ra quyết định và làm việc hiệu quả hơn. Hãy tìm hiểu cách GIS cải thiện phẩm chất và giảm chi phí dịch vụ do Chính quyền DC cung cấp bằng cách truy cập các liên kết bên dưới. Vui lòng đọc Điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi qua email. Cập nhật email

OCTO muốn bảo đảm khách hàng của mình được thông báo khi OCTO có thay đổi dịch vụ, nâng cấp, có dữ liệu mới hoặc có những dịp để bạn hiểu thêm. Hãy đăng ký để nhận các bản cập nhật không thường xuyên này và quản lý các tùy chọn của bạn, với tư cách là người đăng ký.

Featured Geospatial Data, Tools and Services

 

English | Español (Spanish)  |  Française(French) |  አማርኛ (Amharic) | 中国人(Chinese)  | 한국인(Korean)

 

 

Contact Email: 
Contact TTY: 
711
Office Hours: 
Monday to Friday, 9 am to 4 pm