Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

octo

Office of the Chief Technology Officer
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Công cụ tìm khu vực dịch vụ cảnh sát_Vietnamise

Police Service Area (PSA) Finder logo

Cư dân nào cũng sống trong một Khu vực Dịch vụ Cảnh sát (PSA) và mỗi PSA đều có một đội ngũ cảnh sát viên và quan chức được chỉ định. Mỗi quận cảnh sát có từ 7 đến 9 PSA. Có tổng cộng 56 PSA ở Đặc khu Columbia. Công cụ định vị khu vực phục vụ quần chúng của Sở Cảnh sát Thủ đô cho biết ranh giới địa lý của một vị trí cụ thể trong Đặc khu Columbia.>

Khởi độngCông cụ tìm khu vực dịch vụ cảnh sát.

 

 

English | Español (Spanish) | Française(French) | አማርኛ(Amharic) | 中国人(Chinese) | 한국인(Korean

 

Service Contact: 
OCTO
Contact Email: 
Contact Phone: 
(202) 727-8753
Contact TTY: 
711
Office Hours: 
Monday to Friday, 9 am to 5 pm
Service Location: 

Metropolitan Police Department

GIS Address: 
441 4th Street, NW
City: 
Washington
State: 
DC
Zip: 
20001