Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

octo

Office of the Chief Technology Officer
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Thẻ DC One

DC One Card logo and front/back view of sample card

Giới thiệu về DC One Card

English
Español
Français
Chinese (中文)
Korean (한국어)
Amharic (አማርኛ)
Tiếng Việt

Thẻ DC One là một chứng chỉ tổng hợp được thiết kế để cung cấp cho trẻ em, người lớn và người cao niên quyền truy cập vào các cơ sở và chương trình của chính phủ DC, bao gồm các trường công lập, trung tâm giải trí, thư viện và Tàu điện ngầm. Thẻ DC One cũng là thẻ ra vào tòa nhà dành cho nhân viên chính phủ DC và bao gồm phần thưởng - khả năng Metro SmarTrip® để đi lại trong hệ thống giao thông WMATA.    

ID thẻ DC One được thiết kế để:

  • Cung cấp cho tất cả cư dân quyền truy cập vật lý và logic vào tất cả các cơ sở, tài nguyên và chương trình cần thiết của chính phủ DC
  • Cung cấp sự tiện lợi bằng cách loại bỏ sự cần thiết của nhiều thẻ ID do Học khu cấp
  • Cung cấp quyền truy cập vào hệ thống giao thông WMATA bằng cách kết hợp các khả năng của Metro SmarTrip® vào các Thẻ DC One được chọn.
  • Giảm sự thiếu hiệu quả của chứng chỉ, giảm chi phí và giảm thiểu gian lận và lạm dụng.

Thông tin liên quan

Liên hệ DC One Card

Bạn có thể gọi Đường dây Trợ giúp Một Thẻ DC theo số (202) 727-6030.

 

“Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào các đường liên kết này, bạn sẽ chuyển sang một trang web khác mà nội dung có thể không được dịch từ tiếng Anh sang ngôn ngữ này.”